پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات عقد قرارداد اجاره رقبات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی ماده 32 آئین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و قوانین مربوط به اوقاف آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب 10/2/1365 ماده 11 -12
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

در سازمان اوقاف برای پویایی رقبات و وجود اسناد اجاره معتبر با شرایط ارکان مربوطه امری ضروری میباشد و نشان از نوع فعالیت ، میزان درآمدو نوع نگاه مردم به موقوفات دارد ، که با توجه به اهمیت موضوع و مراجعه حضوری مردم جهت تجدید و تنظیم قرارداد ، الکترونیکی بودن آن تا حد زیادی از مراجعات مردم را کاهش میدهد و موجبات رضایت مندی مردم را فراهم میاورد که شامل چهار مرحله 1-درخواست کارشناسی 2- ابلاغ کارشناسی 3-انتخاب مستاجر 4- ثبت قرار داد میباشد. همچنین لازم بذکر است که کلیه پرداخت مالی نیز بصورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت.
زیرخدمت ندارد.