پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور رای و نظریه حقوقی موقوفات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم ندارد
قوانین و مقررات بالادستی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب 2/10/1363 آیین‌نامۀ کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه (مصوب 30/9/1365)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه

با توجه به اینکه بسیاری از مکاتبات نیاز به پیگیری داشته و نیاز به حضور فرد را می طلبد، این امکان میتواند ترددها را به حداقل برساند ، بصورت نمونه دریافت نظریه ها و پیگیری دعاوی موقوفات و نتایج حاصل از آن –
زیر خدمت ندارد.