پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات آموزش قرآن و شناسایی نیروهای مستعد
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی ابلاغیه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 26/12/88 با موضوع توسعه آموزش عمومی قرآن ماده 19 بند 9 قانون برنامه پنجم ارائه برنامه جامع آموزش ماده 4 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با موضوع منشورتوسعه فرهنگ قرآنی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

آموزش الکترونیکی یک شیوه نوین آموزشی میباشد که به منظور دسترسی آسان و ارزان همه منابع و خدمات آموزشی در هر زمان و مکانی با استفاده از فناوری ارتباطات انجام میپذیرد.در عصر حاضر نیز گزینش سریع شبکه های محلی در سازمان ها و همچنین افزایش روزافزون کاربران اینترنت موجب پدیدار شدن چشم اندازهای خود آموزشی گردیده است که بصورت همزمان و غیرهمزمان پخش میگردد. حال با توجه به ذخیره 8000تایی امامزادگان و بیش از 67000 مسجد این موضوع بسیار اهمیت پیدا میکند.
زیرخدمت ندارد