پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات اعزام و انتقال اعضای هیات علمی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اعضای هیات علمی ستادی وزارت عتف و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی تابعه
مدارک لازم ارسال درخواست به همراه شناسنامه علمی فرد متقاضی (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی اجتماعی) و سایر مدارک فرد مطابق شیوه نامه کپی برابر اصل مدارک : تأییدیه علمی و عمومی مرکز جذب (ریاست دانشگاه از جذب درخواست می دهد ) اولین و آخرین حکم کارگزینی – نامه اعلام نیاز دانش
قوانین و مقررات بالادستی مصوبات هیات اجرایی جذب
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)

این فرآیند برای ارایه خدمت حین اشتغال عضویت هیات علمی دانشگاههای دولتی کشور صورت می پذیرد که شامل خدمات زیر خواهد بود:
خدمات انتقال اعضای هیأت علمی رسمی و آزمایشی
مأموریت و تمدید مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی و آزمایشی
اعزام اساتید زبان فارسی به خارج از کشور
استفاده از فرصتهای مطالعاتی

1- ثبت درخواست در دانشگاه
2- ثبت درخواست در وزارت عتف
3- تایید مدارک و تایید در وزارت عتف
4- صدورنامه موافقت از طریق سامانه و ارسال به دانشگاه