پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات رسیدگی به شکایات و تخلفات در حوزه عتف
آدرس وبگاه http://dpli.ir/3jF4Qe
نام دستگاه اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دانشجویاناعضای هیات علمیکارکنان ستادی کارکنان دانشگاهها
مدارک لازم مستندات و ادلهمدارک هویتی
قوانین و مقررات بالادستی قانون مجازاتهای اسلامیقانون اساسی ج ا ابخشنامه تخلفات اداری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)- (جهت احراز اصالت مدرک)

در این خدمت، تمام یا بخشی از خدمات تعیین صحت شکواییه، محرز شدن گزارش، ورود گزارش به هیات تشخیص، اعلام عدم احراز تخلف (اختتام پرونده)، محرز شدن (ابلاغ و درخواست دفاعیه)، ارجاع مشاوره به کارشناس، ارجاع پرونده به گروه تحقیق،تشکیل جلسه تشخیص، ابلاغ حکم و مختوم شدن پرونده بر اساس یک دادرسی و اعلام شکایت صورت می گیرد

1. پاسخگویی به شکایات 2. اطلاع رسانی در مورد قوانین و مقررات، تخلفات اداری و ... 3. دادرسی و تشکیل و رسیدگی به پرونده 4. نظارت بر احکام صادره در دانشگاه ها