پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تایید اعتبار علمی نشریات دانشگاهی و علمی
آدرس وبگاه http://Rppc.msrt.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دانش آموختگان دانشجویان اساتید دانشگاه‌ها نشریات
مدارک لازم مدارک اعضای تحریریه حکم کارگزینی (رتبه علمی و ...)، رزومه سه شماره آخر نشریه
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)- (جهت احراز اصالت مدرک)

در این خدمت، اعتبار دهی به نشریات علمی پژوهشی / علمی ترویجی و تمدید یا لغو اعتبار (ارزیابی) نشریات علمی پژوهشی / علمی ترویجی و تهیه سیاهه نشریات نامعتبر انجام می‌شود. سالیانه نشریات بر اساس 59 شاخص کمی و کیفی ارزیابی می‌شوند.
سه شماره آخر به همراه شرایط و وضعیت سردبیر و اعضای هیات تحریریه توسط کمیته تخصصی بررسی می‌شود و در صورت احراز شرایط یک تا چهار سال تمدید میشود.
در صورت عدم تایید پرونده نشریه برای داوری نزد کارشناسان مرتبط فرستاده میشود. در صورت تایید، اعتبار نشریه تمدید میشود و در صورت عدم تایید موضوع از طریق کمیسیون 2 الی 3 بار اخطار داده میشود و در صورت عدم ترتیب اثر نشریه مربوطه لغو اعتبار می‎شود.
به منظور تهیه سیاهه نشریات نامعتبر از سال 92 با توجه به نیاز کشور از طرق زیر اقدام می‌شود:
1- استعلام از دانشگاه های بزرگ
2- معرفی افراد بصورت مجزا و مراجعه
3- بررسی در کمیته متخصصین (هیأتهای علمی دانشگاه های معتبر) بعد از بررسی اولیه توسط دفتر
4- مراجعه به سایت نشریه هزینه – تست – داوری – زمان داوری
5- افزودن به سیاهه

• انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی