پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پیمانکاری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم مدارک شناسایی دامپزشک و مرکز محل نظارت
قوانین و مقررات بالادستی قوانین سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

معرفی دکتر دامپزشک به مراکز تولیدی و عقد قرارداد با ایشان و کارفرما