پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروژه های کوچک تأمین آب
آدرس وبگاه http://dpli.ir/uqLQqG
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بهره برداران بخش کشاورزی
مدارک لازم درخواست کتبی، معرفی نماینده متقاضیان ، گزارش بازدید کارشناس آب وخاک مرکز خدمات جهاد کشاورزی دهستان، گزارش بازدید کارشناس آب وخاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، حق آبه یا مجوز آب معتبر از وزارت نیرو حسب مورد، تائیدیه نماینده بودن فرد مورد نظر متقاضیان از ش
قوانین و مقررات بالادستی فصل منابع آب ماده 140 الی 142، فصل کشاورزی ماده 143 الی 149
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (سایر:فعالیت عمرانی و زیربنایی)

مطالعه و اجرای طرحهای کوچک تامین آب