پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه تأسیس و بهره برداری آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی ماده 16 قانون نظام جامع دامپروری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

سیاستگذاری جهت اخذ پروانه تأسیس و بهره برداری آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور توسط این معاونت انجام می گردد