پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز صادرات محصولات اصلی دام و طیور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین صادرکنندگان محصولات دام و طیور
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی ماده 19 قانون نظام جامع دامپروری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

سیاستگذاری به منظور صادرات محصولات اصلی دام و طیور و صدور مجوز در مواردی که صادرات آزاد نیست