پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز واردات کالاهای کشاورزی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم تولیدکنندگان بخش کشاورزی
مدارک لازم نامه تائیدیه از معاونت تخصصی ذیربط منضم به درخواست متقاضی و سایر مدارک مربوط به کالای مورد نظر
قوانین و مقررات بالادستی قانون برنامه پنجم توسعه، قانون افزایش بهره وری و قانون تمرکز وظایف بازرگانی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-پیام کوتاه

صدور مجوز واردات کالاهای کشاورزی

1-بررسی مستندات ارائه شده مربوط به کالای مورد نظر اعم از پیش فاکتور، فاکتور، بارنامه، شماره ثبت سفارش، شماره کورتاژ/2-تائید و امضای کارشناس، رئیس گروه ، مدیر کل و معاون وزیر