پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز فعالیت مراکز DHI
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم 4- اصل و تصویر مدارک عکسدار هریک از مدارک بر حسب مورد از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوائر دولتی) الزامی است .
قوانین و مقررات بالادستی ماده 16 قانون نظام جامع دامپروری و ماده 2 قانون افزایش بهره وری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

مجوز فعالیت مراکز بهبود مدیریت گله های گاو شیری توسط مرکز اصلاح نژاد وبهبود تولیدات دامی معاونت صادر شده و از طریق کنترل داده های دریافتی برفعالیت این مراکز نظارت می شود.