پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور شناسه و شناسنامه دام
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بهره برداران (دامداران)
مدارک لازم 2. سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا )
قوانین و مقررات بالادستی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- غیرالکترونیکی

توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است