پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ساماندهی اجرای طرح زهکشی زیر زمینی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/uqLQqG
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بهره برداران بخش کشاورزی
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملیافراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت(جهت متقاضیان حقوقی) ،آخرین تغییرات روزنامه رسمیاسناد مالکیت و ارائه درخواست وجود زهکش های روباز درجه یک و دو جهت تخلیه زه آب توسط وزارت نیرو
قوانین و مقررات بالادستی موافقتنامه طرح تجهیز و نوسازی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی به شماره طبقه بندی 40152004
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی حساب اعلامی توسط مدیریت های آب و خاک سازمانهای جهاد کشاورزی به بهره برداران
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (سایر:فعالیت عمرانی و زیربنایی)

مطالعه و اجرای زهکش های داخل مزرعه