پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات حمایت از بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین مرغداران متقاضی بهینه سازی
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون هدفمندی یارانه ها
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

بازگشت 25 درصد هزینه انجام شده در راستای بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری