پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات توسعه شبکه شرکتهای -تشکلهای- مکانیزاسیون کشاورزی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/Ygyufl
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقوقی
مدارک لازم 1 ارائه طرح با توجیهات فنی و اقتصادی، متناسب با شرایط منطقه (طرح پیوست).-2 ارائه تصویر شناسنامه، کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان)، تصویر آخرین مدارک تحصیلی، شغل فعلی، سوابق کاری و محل سکونت متقاضی یا متقاضیان.3 - ارائه اساسنامه، آگهی تأسیس و سایر
قوانین و مقررات بالادستی ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، صدور مجوز الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و مناب
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

صدور پروانه تاسیس یا بهره برداری به شرکتهای ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون