پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تسهیلات بانکی و اعتباری (تملک دارایی ها و سرمایه در گردش)
آدرس وبگاه http://tbanki.maj.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین تولیدکنندگان و بهره برداران اخذ تسهیلات
مدارک لازم فرم تکمیل شده درخواست تسهیلات بانکی و اعتباری،کپی کارت ملی ،فرم تکمیل شده تعهد هزینه نمودن سهم آورده متقاضی در خصوص طرحهای مشمول، آگهی روزنامه رسمی،کپی مربوط به ثبت شرکت، اساسنامه شرکت و و آگهی آخرین تغییرات صرفا برای اشخاص حقوقی مدارک اختصاصی حوزه های د
قوانین و مقررات بالادستی قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی، قوانین بودجه سنواتی، قوانین کسب و کار
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (سایر: ارائه معرفی نامه)

تسهیلات بانکی به منظور حمایت از سرمایه¬گذاران و ارتقای کمی و کیفی سطح تولید، اشتغال¬زایی، افزایش بهره¬وری، کاهش هزینه¬های تولید وهمچنین حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و تسریع و تسهیل در توزیع و اعطای آن صورت می پذیرد.