پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل
آدرس وبگاه http://maj.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بهره برداران بخش کشاورزی
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی مدارک و مستندات مالکیتی بهره بردار، تائیدیه نماینده بودن فرد مورد نظر متقاضیان از شورای اسلامی روستا یا مرکز خدمات جهاد کشاورزی دهستان
قوانین و مقررات بالادستی موافقتنامه طرح تجهیز و نوسازی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی به شماره طبقه بندی 40152004
هزینه خدمت پرداخت سهم مشارکتی بهره برداران
شماره حساب (های) بانکی حساب اعلامی توسط مدیریت های آب و خاک سازمانهای جهاد کشاورزی به بهره برداران
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (سایر:فعالیت عمرانی و زیربنایی)

نقشه برداری توپوگرافی و کاداستر و طراحی تجهیز و قطعه بندی و تسطیح و ایجاد قطعات هندسی و فنی و احداث جاده بین قطعات و انهار درجه 4