پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تائیدیه واردات و صادرات محصولات باغی -انواع میوه ها،گیاهان دارویی و زینتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین صادر کنندگان و واردکنندگان محصولات باغی
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت، صادرات : درخواست(با سربرگ شرکت) همراه با ذکر مشخصات گیاه شامل نام فارسی و علمی و وزن گیاه، استعلام از منابع طبیعی مبنی بر مجاز بودن صادرات، استعلام حوزه امور بازرگانی واردات : درخ
قوانین و مقررات بالادستی بند ب ماده 145 برنامه پنجم، مقررات صادرات و واردات
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

برای فرآیند واردات و صادرات گیاهان دارویی متقاضی به این دفتر مراجعه نموده و درخواست کتبی و مدارک مورد نیاز را ارائه نموده و پیش نویس مجوز توسط دفتر تهیه و به امضای معاون وزیر در امور باغبانی رسیده و ادامه روند در حوزه بازرگانی وزارت متبوع صورت می گیرد.

1- تائیدیه واردات گیاهان دارویی یا اندام های تکثیری گیاهان دارویی
2- تائیدیه صادرات گیاهان دارویی یا اندام های تکثیری گیاهان دارویی
3-پیشنهاد تعرفه گیاهان دارویی
4- تائیدیه واردات اسپان قارچ خوراکی
5- تائیدیه واردات و صادرات سایر محصولات باغی