پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد باغ مادری به موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین تولیدکنندگان
مدارک لازم ارائه طرح توجیه فنی- اقتصادی از گونه های اولویت دار- ارائه پروتکل و دانش فنی مستقل یا تحت لیسانس مراکز و موسسات معتبر علمی داخلی یا خارجی- ارائه رزومه افراد متخصص-داشتن حداقل استاندارد تاسیسات و تجهیزات از ستاد کشت بافت گیاهی مدارک باغ مادری : رعایت استان
قوانین و مقررات بالادستی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی استاندارد ملی کشت بافت گیاهی معاونت امور باغبانی مصوب 1389، استانداردها و آئین نامه های اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

ارائه تائیدیه بلامانع بودن احداث باغ مادری و واحد کشت بافت برای آن دسته از طرح های مصوب استانی که دارای توانمندی لازم برای رعایت پروتکل تکثیر و افراد صاحب صلاحیت مورد تائید ستاد کشت بافت گیاهی باشند صادر می گردد تا برای دریافت مجوز به ثبت و گواهی بذر و نهال معرفی می گردد.

تائیدیه بلامانع بودن احداث باغ مادری
تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد کشت بافت