پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات بررسی و تأیید نقشه های جایگاه دام واحدهای صنعتی بزرگ
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون نظام جامع دامپروری و وظایف سازمانی (شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

بررسی نقشه ها و الگوهای جایگاه دام واحدهای صنعتی بزرگ و مقایسه ان با استانداردهای موجود و تأیید نقشه براساس استعلام استان