پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات بازسازی و نوسازی قنات
آدرس وبگاه http://maj.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بهره برداران بخش کشاورزی
مدارک لازم درخواست کتبی، معرفی نماینده متقاضیان ، حق آبه یا مجوز آب معتبر از وزارت نیرو حسب مورد، تائیدیه نماینده بودن فرد مورد نظر متقاضیان از شورای اسلامی روستا یا مرکز خدمات جهاد کشاورزی دهستان ، اسناد مالکیت قنات و اراضی کشاورزی
قوانین و مقررات بالادستی موافقت‌نامه طرح نوسازی، بازسازی قنوات به شماره طبقه بندی 40152039 قانون بودجه سنواتی
هزینه خدمت پرداخت سهم مشارکتی بهره برداران
شماره حساب (های) بانکی حساب اعلامی توسط مدیریت های آب و خاک سازمانهای جهاد کشاورزی به بهره برداران
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (سایر:فعالیت عمرانی و زیربنایی)

بازسازی و نوسازی قنوات کشور