پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ارائه مجوز احداث باغ گیاهان دارویی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، تصویر شناسنامه، تصویر مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی، تصویر کارت پایان خدمت آقایان افراد حقوقی : تصویرثبت شرکت،تصویر آگهی روزنامه رسمی، تصویر اساسنامه تائیدیه اجازه کشت گیاهان دارویی از منابع طبیعی، تائیدیه م
قوانین و مقررات بالادستی بند الف و ج ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

برای احداث باغ گیاهان دارویی، متقاضی باید به سازمان جهاد کشاورزی استان مراجعه نموده و پس از طی مراحل و مدارک و تائید طرح توجیهی به بانک مراجعه نموده و تسهیلات مورد نظر را دریافت نموده و اقدام به کشت می نماید.

1-مجوز احداث باغ گیاهان دارویی
2-ارائه معرفی نامه برای اخذ تسهیلات بانکی