پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ارائه مجوز احداث باغ زعفران
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم افراد حقیقی : تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی، ، تصویر مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی، تصویر کارت پایان خدمت آقایان افراد حقوقی : تصویرثبت شرکت،تصویر آگهی روزنامه رسمی، تصویر اساسنامه درخواست ، مستندات قانونی مالکیت یا اجاره نامه معتبر زمین، ا
قوانین و مقررات بالادستی بند الف و ج ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

برای احداث باغ زعفران، متقاضی باید به سازمان جهاد کشاورزی استان مراجعه نموده و پس از طی مراحل و مدارک و تائید طرح توجیهی اقدام به کشت می نماید.

1-مجوز احداث باغ زعفران
2-دریافت معرفی نامه تسهیلات بانکی