پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
آدرس وبگاه http://maj.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بهره برداران بخش کشاورزی
مدارک لازم در صورت احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی و بنا به درخواست کتبی کشاورزان و پس از تایید مدیریت آب و خاک استان نسبت به مطالعه و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اقدام خواهد گردید.
قوانین و مقررات بالادستی قانون توزیع عادلانه آب ، برنامه های پنج ساله توسعه فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه سنواتی و موافقت نامه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی از محل برنامه تامین و عرضه آب به شماره 40201
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی حساب اعلامی توسط مدیریت های آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی به بهره برداران
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (سایر:فعالیت عمرانی و زیربنایی)

مطالعه و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی