پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز صادرات و واردات انواع دام زنده مولد و منابع و مواد ژنی
آدرس وبگاه http://109.110.174.180/germ/
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین (واردکنندگان و صادرکنندگان)
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (عکس- تصویر آخرین مدرک تحصیلی) – کارت بازرگانیافراد حقوقی : ثبت شرکت، مدارک موسسین شرکت، اساسنامه شرکت (جهت متقاضیان حقوقی)، آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات- کارت بازرگانیدرخواست کتبی واردات –
قوانین و مقررات بالادستی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

(واردکنندگان و صادرکنندگان)