پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ثبت و نظارت بر تعاونی
آدرس وبگاه http://Ei.mcls.gov.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت
مخاطبین متقاضیان ثبت و تاسیس تعاونی و اتحادیه
مدارک لازم در مرحله اول مدارک هیات موسس، نامه درخواست، طرح توجیهی فنی-اقتصادی ، در مرحله دوم نامه اداره ثبت مبنی بر قبولی نام شرکت، مجوز،دعوتنامه مجمع،رسید بانکی یا گواهی سرمایه، صورت جلسه مجمع عمومی، صورت جلسه هیئت مدیره، در صورت سهام غیرنقدی تاییدیه کارشناس رسمی،
قوانین و مقررات بالادستی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)) غیرالکترونیکی

ثبت و نظارت بر عملکرد تعاونی

• امحای تعرفه و برگهای رای