پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ایجاد پایگاه داده ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه
آدرس وبگاه http://estelam.mcls.gov.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین متقاضیان دریافت مستمری از سازمان های بازنشستگی
مدارک لازم کد ملی یا کد بیمه یا اطلاعات هویتی(نام ، نام خانوادگی، شماره شناسنامه) از طریق یکی از این اطلاعات این استعلام گرفته می شود.
قوانین و مقررات بالادستی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه))غیرالکترونیکی

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای