پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی
آدرس وبگاه http://cgme.behdasht.gov.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم درخواست اولیه از دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی وموسسات آموزشی ، بهداشتی ودرمانی تابعه در سراسر کشور-2- تکمیل فرم های مرتبط با موضوع در خواستی (موجود در سایت دبیرخانه )
قوانین و مقررات بالادستی مصوبات شورای آموزش پزشکی وتخصصی وبرنامه های آموزشی رشته های تخصصی،فوق تخصصی وتکمیلی تخصصی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-(پست الکترونیکی)-( تلفن همراه) غیرالکترونیکی

تدوین ، بازنگری ،تصویب وابلاغ برنامه های آموزشی رشته های تخصصی،فوق تخصصی وتکمیلی تخصصی وتدوین،تصویب وابلاغ آیین نامه های مرتبط با دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

-سیاستگذاری ،ایجاد ،راه اندازی وگسترش رشته های تخصصی ،دوره های فوق تخصصی وتکمیلی تخصصی