پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تسهیلات رفاهی اعضای هیات علمی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/YuW5Yg
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اعضای هیات علمی دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور و موسسات وابسته ...
مدارک لازم مستندات مبتنی به عضویت هیات علمی – حکم حقوقی – گواهی دانشگاه و غیره که به تفکیک/وام خرید و ساخت مسکن:تصویر آخرین حکم – حکم حقوقی – عضویت هیات علمی- اصل وکپی شناسنامه وکارت ملی متقاضی و ضامن2-گواهی کسرازحقوق متقاضی وضامن /وام خودرو : اصل وکپی شناسنامه وکار
قوانین و مقررات بالادستی باتوجه به بندهای 4-4 و 6-4 سیاست های ملی علم و فناوری ( نظام آموزش عالی ،‌تحقیقات فناوری) موضوع ابلاغیه26286/1 مورخ 29/6/93 دفتر مقام معظم رهبری : ماده ...) دولت موظف است به منظور ارتقاء منزلت و بهبود معیشت اعضای هیات علمی و محققان و دانش پژوهان و الگوساز
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- اینترنتی

عامل اساسی در ایجاد تلاش ها و فعالیت فرد یا افراد انگیزش می باشد و عوامل مختلفی سبب این امرمی شود . اعضای هیئت علمی بدنه اصلی هر دانشگاه را تشکیل می دهند . دانشگاه های علوم پزشکی به اساتید با انگیزه به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش دانشجویان و ارتقای بهداشت درمان جامعه موثر واقع شوند . یکی از عواملی که سبب انگیزش بیرونی اعضای هیات علمی می گردد حمایت ها و پشتیبانی نیازهای معیشتی و علمی می باشد.در غالب ارائه وام خرید و ساخت مسکن ،-خودرو و گردشگری – تسهیلات نقل و انتقالات فرزندان اعضای هیات علمی ، توسعه و احیاء تعاونی مسکن – صندوق رفاه اعضای هیات علمی.

• تعیین نمایندگان فرماندار در شعب