پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تشکیل پرونده الکترونیک سلامت
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مردم ، پزشکان و پیراپزشکان
مدارک لازم مشخصات افراد و اقلام اطلاعاتی بیمارستانی
قوانین و مقررات بالادستی باتوجه به تبصره 2 ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی موظفند پایگاه های اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایید. یکی از مهم ترین پایگاه های اطلاعات مربوط به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیا
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

سپاس مخفف (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران)، به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان در سطح کشور توسط مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تعریف شده .این طرح دارای ابعاد گوناگونی است که توسعه در هر بعد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی با سایر ابعاد می‌باشد. در طرح سپاس تمامی ابعاد سخت افزاری، نرم افزاری، زیرساخت شبکه ارتباطی، استانداردها، قوانین و مقررات، آموزش، فرهنگ‌سازی، تحقیقات بنیادین، توسعه‌ای و کاربردی، و توسعه مراکز انفورماتیک پزشکی و زیستی در نظر گرفته شده است. این طرح با اولویت ویژه‌ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین طرح فناوری اطلاعات حوزه سلامت در کشور پیگیری می‌شود

1- اخذ سرویس استعلام هویت 2-فرایند اخذ سرویس بازخوانی اطلاعات از سپاس 3-فرایند اخذ گواهینامه ارزیابی عملکردی سیستم های اطلاعات بیمارستانی 4-فرایند اعطای گواهینامه مطابقت با استانداردهای سپاس(سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران)