پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات نظارت و اعتبار بخشی موسسات سلامت
آدرس وبگاه http://www.medcare.health.gov.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مردم به عنوان گیرندگان اصلی خدمت / دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور به عنوان بازوهای نظارتی / بیمارستان ها و مراکز و کادر پزشکی به عنوان ارائه دهندگان خدمت
مدارک لازم کارت شناسایی و یا ابلاغ ماموریت ارزیابان ناظر توسط مقام مافوق
قوانین و مقررات بالادستی کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت و قوانین و مقررات مرتبط با سلامت ابلاغی از سوی مراجع قانون گزار کشور به استناد ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 64 و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال 65 هیئت محترم وزیران و اصلاحات
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی -( ارسال پستی) - غیرالکترونیکی

نظارت بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی از نظر کمی و کیفی و همچنین رعایت تعرفه مصوب خدمات در
مراکز و موسسات تشخیصی و درمانی (اعم از سرپایی و بستری) و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی در
همین خصوص

نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور-2- نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور3- بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی 4- رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی (سامانه نظارت بر تعرفه خدمات سلامت 1690 و شکایات مکتوب واصله )
5- برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری
6- اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور