پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج ازکشور
آدرس وبگاه http://dpli.ir/Nwherp
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دانش آموختگان خارج و متقاضیان ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور
مدارک لازم تصویر شناسنامه،کد ملی ، پایان یا معافیت ازخدمت،تصویر صفحات مربوط به ورود وخروج در پاسپورت ،آخرین مدرک تحصیلی قبلی در ایران یا ارزشنامه قبلی،مدارک تحصیلی اخیر که به تایید وزارت امور خارجه و نیز سفارت ایران در کشور مربوطه رسیده باشد
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج ازکشور مصوب سال88 شورای عالی ارزشیابی وسایر مصوبات شورای مذکور به عنوان مرجع تصمیم گیرنده طبق قانون تشکیلات وزارت بهداشت مصوب مجلس شورای اسلامی
هزینه خدمت بین 17 تا 115 هزارتومان
شماره حساب (های) بانکی 4001033101012781 نسیم خزانه داری کل
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- پست الکترونیکی-اینترنتی-تلفن گویا یا مرکز تماس

"صدورگواهی تعیین ارزش مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج ازکشور"(ارزشنامه تحصیلات خارجی ) بدلیل تفاوت نظامهای آموزشی در خارج از کشور و تنوع آن و لزوم دارا بودن حداقل معلومات علمی جهت اشتغال به حرف پزشکی در داخل کشور،مدارک تحصیلی خارج ازکشور متقاضیان بررسی ودر صورت تطابق باضوابط وآیین نامه های شورایعالی ارزشیابی گواهی ارزش مدارک تحصیلی صادرمی گردد . اقدامات لازم : - بررسی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور وتشکیل پرونده و طرح در کمیسیون های ارزشیابی مربوطه جهت ارزشیابی وتائید مدارک تحصیلی خارج ازکشور- صدور تاییدیه تحصیلی به مراکز ذیربط ازجمله اداره طرح نیروی انسانی، صدور پروانه ها وسازمان نظام پزشکی - بررسی مراکز عالی علوم پزشکی خارج از کشورازطریق اینترنت ومدارک دانش آموختگان آن کشورهاوکاتالوگهای موجود و طرح آن در شورایعالی ارزشیابی جهت تعیین اعتبار دانشگاهها وموسسات علمی خارج از کشور براساس استاندارهای بین المللی - انجام هماهنگی های لازم با دبیرخانه های تخصصی آموزش پزشکی ،‌داروسازی ودندانپزشکی وعلوم پایه - راهنمایی ومشاوره لازم درخصوص دانشگاههای معتبر واعلام لیست دانشگاههای معتبر در سایت مرکز خدمات آموزشی ونحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور- بررسی پرونده های خاص و مشکلات موجود در خصوص ضوابط ارزشیابی مدارک و طرح آنها در شورایعالی ارزشیابی - معرفی دانش آموختگان خارج حائز شرایط جهت امتحانات علوم پایه پزشکی ،علوم پایه دندانپزشکی، پره انترنی و امتحان جایابی (دندانپزشکی )- صدور ارزشنامه تحصیلات خارجی دائم

1-تشکیل پرونده توسط دانش آموخته و بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه 2-تشکیل کمیسیون ارزشیابی وصدور رای توسط اعضاء کمیسیون3-معرفی به آزمونهای علوم پایه،پیش کارورزی،پره بورد،بورد و ملی در صورت لزوم براساس رشته ومقطع4-معرفی جهت طی دوره تکمیلی در صورت لزوم 5-صدور فرم فراغت از تحصیل 2 ساله 6- صدور ارزشنامه تحصیلات خارجی دائم