پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی و ارائه شناسنامه به فرزندان آنها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت امور خارجه
نام دستگاه مادر وزارت امور خارجه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اتباع مرد فرزندان خارجی که از مادر ایرانی در ایران متولد شده اند
مدارک لازم به تفکیک هر زیر خدمت در فایل پیوست آمده است.
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

این خدمت شامل دو زیرخدمت صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی و اعطای تابعیت ، موضوع ماده 979 ق . م و ماده واحده تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی می باشد.
صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی با دریافت نامه مربوطه از استانداری ها یا سفارتخانه ها و مدارک مرتبط ، مورد بررسی قرار می گیرد. درصورت رعایت ضوابط و مقررات و وجود شرایط لازم، مکاتبات موردنیاز با ثبت احوال جهت پروانه صورت می پذیرد. و سپس مطابق ماده 979 ق . م و ماده واحده تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی به فرزندان ایشان که متولد ایران بوده و ازدواج والدینشان قانونی است، شناسنامه ارائه می گردد.