پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور سند فروش خودروهای دولتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه دستگاههای اجرایی
مدارک لازم 1-آگهی مزایده مندرج درروزنامه های کثیر الانتشار، 2–برگه شرایط مزایده، 3– صورتجلسه کمیسیون معاملات، 4-تاییدیه واریز سپرده و برگ پیشنهاد قیمت خریدار،5–فتوکپی شناسنامه خریدار ،کارت ملی ،آدرس دقیق محل سکونت، 6-تاییدیه ذیحساب یا مدیر امور مالی مبنی بر واریز مبلغ خودرو توسط برندگان مزایده به حساب قانونی مربوطه وقید شماره حساب مذکور وابطال کارت سوخت خودروهای فروخته شده، 7-اعلام وصول پلاک خودرو توسط پلیس راهور، 8- مجوز کمیسیون ماده 2
قوانین و مقررات بالادستی 1-آیین نامه اجرایی مواد 1و3 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتوموبیلهای دولتی وفروش اتوموبیلهای زائد، 2-آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی، 3-مقررات لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی، 4-قانون محاسبات عمومی کشور، 5--آیین نامه معاملات دولتی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

دستگاه اجرایی پس از کسب مجوز کمیسیون ماده 2 خودروهای مازاد و قابل شماره گذاری خود را از طریق مزایده واگذار و سند فروش آنها از سوی این اداره کل یاحسب مورد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها صادر می گردد. همچنین در صورت مفقودشدن سند صادره حسب درخواست خریدار، سند المثنی صادر می گردد. در مرحله ابتدایی پس از اخذ درخواست دستگاه اجرایی مبنی بر صدورسند فروش، درخواست و مدارک ارسالی مورد بررسی قرار می گیرد. درصورت کامل بودن مدارک، پس از بررسی مدارک و مستندات مزایده خودروها، نسبت به تهیه نامه فک پلاک خودروها و ارسال به پلیس راهور ناجا اقدام می گردد. در مرحله بعدی پس از دریافت و اخذ رسید فک پلاک از دستگاه اجرایی، سند فروش خودروها صادر می گردد. در صورت مفقود شدن سند صادر شده با درخواست متقاضی(خریدار) پس از بررسی کارشناسی نسبت به صدور سند المثنی اقدام می گردد.

1- دریافت درخواست و بررسی مدارک ارسالی
2- تهیه نامه فک پلاک خودروها
3- اخذ رسید فک پلاک و صدور سند فروش خودروهای دولتی