پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تسهیل و ساماندهی فرایند صدور مجوز کسب و کار
آدرس وبگاه http://www.iranmojavvez.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی – مصوبه بهبود محیط کسب و کار – قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

بر اساس ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مکلف است تا نسب به احصاء، بهینه‌سازی و اطلاع رسانی عمومی مجوزهای کسب و کار و فراهم آوردن امکان استعلام مجوزهای مرتبط با کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار اقدام نماید که این تکلیف در قالب این خدمت انجام می شود.

ارائه نام کاربری به دستگاه های اجرایی برای ورود به سامانه و ارائه اطلاعات
دریافت اطلاعات مجوزهای ارائه شده دستگاه های اجرایی و بررسی حقوقی، وجوبی، فرایندی آنها
تایید یا عدم تایید مجوز ها در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار
ارائه اطلاعات مربوط به مجوز ها شامل مدارک، دلیل وجود، دستگاه ارائه دهنده، مراحل، هزینه و فرایند صدور و اطلاع رسانی عمومی بر روی پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار