پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات رسیدگی به شکواییه های مودیان مالیاتی
آدرس وبگاه http://mefa.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مودیان مالیاتی
مدارک لازم 1- تکمیل فرم شکوائیه هیات 251 مکرر ق.م.م 2- برگ های مالیاتی قطعی مورد شکایت 3- آراء هیات های حل اختلاف( هیات بدوی یا تجدید نظر) 4- رای شورای عالی مالیاتی و سایر مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون مالیاتهای مستقیم
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(پست الکترونیک) - (ارسال پستی)

این خدمت رسیدگی به پرونده‌های مالیات‌های قطعی شده مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم ارجاعی از طرف مقام عالی وزارت که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر‌عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شده باشد به شرح ذیل است:
پس از دریافت فرم پر شده شکوائیه و مدارک و مستندات مربوطه، درخواست مودی مالیاتی ثبت می گردد سپس با تشکیل پرونده و بررسی مدارک ارسالی و رفع نواقص مدارک در صورت وجود، گزارش کارشناسی از پرونده مذکور جهت رویت و تصمیم گیری مقام عالی وزارت برای طرح در هیات ارسال میشود. درصورت عدم قابلیت طرح در هیات، مراتب طی نامه اعلام میشود. درصورت موافقت برای طرح در هیات، پرونده مودی مالیاتی از اداره کل امورمالیاتی مربوطه درخواست میگردد. پس از بررسی اولیه پرونده مودی مالیاتی قرار رسیدگی با کارشناس اداره کل امور مالیاتی مذکور گذاشته میشود و با بررسیهای کارشناسی گزارش قرار رسیدگی برای بررسی در هیات تدوین میشود و پس از تشکیل جلسه هیات و صدور رای، رای صادره ابلاغ و پرونده مالیاتی به اداره کل امورمالیاتی مربوطه عودت و پرونده شکواییه بایگانی میگردد.

1- ثبت درخواست و تشکیل پرونده
2- تهیه گزارش کارشناسی
3-1 مکاتبه و اعلام عدم موفقیت در صورت عدم موافقت با درخواست
3-2 درخواست پرونده مالیاتی در صورت موافقت با درخواست
4- تشکیل هیات و صدور رای
5- ابلاغ رای