پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات سامانه پاسخگویی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات
آدرس وبگاه https://195.ict.gov.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین آحاد مردم(مشترکین)
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی ماده 25 قانون سلامت اداری ومبارزه با فساد ردیف40برنامه ها واقدامات اجرایی توسعه خدمات دولت الکترونیکی مصوبه شماره145/200 مورخ11/6/93 دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه) الکترونیکی-پست الکترونیک الکترونیکی-پیام کوتاه الکترونیکی-تلفن گویا یا مرکز تماس

پاسخگویی وثبت شکایات/درخواست های واصله از مشترکین وارجاع آن به مبادی ذیربط بصورت الکترونیکی

1-ثبت درخواست ودریافت کد رهگیری

2- ارجاع درخواست، بر اساس اطلاعات اولیه به مبداء رسیدگی کننده شامل: زیر مجموعه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مانند اپراتورها، شرکت های اینترنتی، دفاترپستی و ....)
3- ارجاع درخواست برای رسیدگی به واحد تخصصی/ بازرسی سازمان مربوطه در صورت عدم ارایه پاسخ نهایی بعد از گذشت 14 روز در سامانه یا درخواست تجدید نظر حداکثر ظرف مدت 3 روز پس از پاسخ نهایی
4-ارجاع درخواست به بالاترین مقام سازمان تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورت ثبت تجدید نظر دوم یا عدم ارایه پاسخ نهایی پس از مدت مقرر.
5-رسیدگی نهایی و صدور رای توسط کمیته حل اختلاف در صورت درخواست تجدید نظر دوم.