پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات حمایت از بخش خصوصی حوزه ارتباطات در قالب پرداخت تسهیلات از محل وجوه اداره شده
آدرس وبگاه http://ict.gov.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت
مخاطبین بنگاه ها، مراکز و افراد حقوقی غیر دولتی در چهار رسته تخصصی زیر می توانند تقاضای دریافت تسهیلات کنند تولید و توسعه تجهیزات در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) تولید و توسعه نرم افزار تولید و توسعه محتوا و خدمات تولید و توسعه در زمینه امنیت اطلاعات
مدارک لازم اظهارنامه مالیاتی ، گواهی توان مالی ، طرح کسب و کار ، برنامه زمانبندی اجرای طرح
قوانین و مقررات بالادستی تصویب نامه شماره 193446/ت 50352 ه مورخ28/12/92 هیئت وزیران
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه) غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد ) - (جهت احراز اصالت مدرک) - (سایر: جهت دفاع از طرح های ارسالی ومتعاقبا"عقد قراردادهای مربوطه)

به منظور:
- ارتقاء و توسعه کاربرد و افزایش توانمندی بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات(ICT)کشور
- حمایت و کمک به رونق کسب و کار و تولید
- ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی
- حمایت از طرح های تحقیقاتی، توسعه‌ای و اشتغال آفرین( در راستای مأموریت ها، اهداف و اولویت های وزارتخانه )
خدمت مندرج در این شناسنامه به متقاضیان واجد شرایط وبه صورت پرداخت تسهیلات از محل وجوه اداره شده ارایه می گردد

1-مراجعه به وبگاه وثبت نام
2-دریافت کد پیگیری
3-وصول مستندات به دبیرخانه کارگروه وبررسی آن
4-ارجاع مستندات به متقاضی در صورت وجود نقص ویا عدم احراز شرایط
5- ارجاع مستندات به کارگروه وام در صورت عدم وجود نقص واحراز شرایط
6-تایید نهایی وارجاع مستندات از کارگروه وام به دبیرخانه
7-معرفی متقاضی خدمت به بانک عامل