پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مدیریت امور سلامت
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت آموزش و پرورش
نام دستگاه مادر وزارت آموزش و پرورش
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قوانین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش - سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی- نبود زیرساخت ارتباطی مناسب غیر الکترونیکی-سایر

ایجاد امکانات ، تجهیزات ورزشی و تربیت بدنی مناسب در داخل واحد آموزشی یا سالنها و مراکز ورزشی خارج از مدارس

1 . تامین و ساماندهی نیروهای مربی بهداشت مدارس
2 . ارائه خدمات آموزشی برای اولیاء و دانش اموزان
3 . ارائه خدمات پزشکی به کارکنان از طریق درمانگاههای فرهنگیان
4 . کمک به کنترل ، پیشگیری ، مقابله و کاهش آسیبهای اجتماعی
5 . تشکیل پرونده پزشکی ، مشاوره ای ، روانشاسی و سلامت دانش آموزان