پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مدیریت آموزش و ارتقاء سطح تحصیلات عالی کارکنان وزارت آموزش و پرورش
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت آموزش و پرورش
نام دستگاه مادر وزارت آموزش و پرورش
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قوانین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش - سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

یکی از مباحثی که در جهت اشتغال زایی و استخدام و تامین پرسنل مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و همچنین ارتقاء سطح تحصیلی و مدرکی نقش ایفا می کند دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی می باشند .