پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تامین فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی مدارس و واحدهای سازمانی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت آموزش و پرورش
نام دستگاه مادر وزارت آموزش و پرورش
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قوانین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش - سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (سایر)

یکی از مباحثی که می تواند کمک زیادی در ارائه سرویسها آموزشی و پرورشی به دانش آموزان نماید وجود فضاها و امکانات و تجهیزات مورد نیاز می باشد . این بخش وظیفه شناسایی ، مدیریت و ایجاد زیر ساخنهای مناسب ازم را بعهده دارد .

1. ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاها (در جلسه کمیته اظهار شده که مجوز میدهند)
2. طراحی و اجرای طرحهای عمرانی
3. ساماندهی مشارکتهای مردمی
4. تامین تجهیزات مدارس و واحدهای سازمانی
5. ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات
6 . مدیریت بهره برداری از فضاها و تجهیزات (مال ستاد وزارتخانه زیرخدمتی از خدمت 1)