پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه مشاوره های روانشناسی ، بالینی ، تربیتی و تحصیلی دانش آموزان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت آموزش و پرورش
نام دستگاه مادر وزارت آموزش و پرورش
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قوانین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش - سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

این خدمت دو موضوع کلی را پوشش می دهد
1 – ارائه مشاوره های تحصیلی برای افزایش سطح علمی و تحصیلی دانش آموزان و یا راهنمایی انها مانند انتخاب رشته در دوره دبیرستان
2 – مشاوره های بالینی برای دانش آموزانی که مشکلات روانی ، رفتاری ، جسمی ، خانوادگی ، اجتماعی و ...دارند

1 - ارائه مشاوره های روانی و تربیتی دانش آموزی
2 - ارائه مشاوره های تحصیلی و شغلی دانش آموزی