پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان و معلمان ( مدیریت امور فعالیتهای تربیت بدنی و فضاهاو تجهیزات ورزشی )
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت آموزش و پرورش
نام دستگاه مادر وزارت آموزش و پرورش
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قوانین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش - سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی- نبود زیرساخت ارتباطی مناسب غیر الکترونیکی-سایر

ایجاد امکانات ، تجهیزات ورزشی و تربیت بدنی مناسب در داخل واحد آموزشی یا سالنها و مراکز ورزشی خارج از مدارس

1 . تامین فضاها ، اماکن و تجهیزات ورزشی و مدیریت بهره برداری از انها
2 . ارائه رشته های ورزشی مختلف
3 . اعزام تیم های ورزشی دانش آموزان به مسابقات در رشته های مختلف