پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه خدمات استعلاملات و خدمات داده ای
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت آموزش و پرورش
نام دستگاه مادر وزارت آموزش و پرورش
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قوانین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش - سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

یکی از مهمترین مباحثی که خصوصا با ورود فناوریهای نوین به ساختار مدریتی فرآیندهای عملیاتی دشتگاهها مطرح می باشد ارائه سرویسها و خدمات داده ای که می تواند دستگاهی به ذینفعان خود بده .
آموزش و پرورش طیف وسیعی از ذینفعان درون سازمانی مانند کارکنان و مدیران همچنین ذینفعان برون سازمانی مانند دانش اموزان ف ائلیاء معلمان ، و دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی ( حداقل 20 حوزه ) را دارا می باشد .

1 . ارائه خدمات استعلامات و سرویسها و خدمات مورد نیاز ذینفعان درون و برون سازمانی
2 . سازماندهی و ایجاد زیر ساختهای مناسب سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز ارائه خدمات