پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مدیریت خدمات آموزشی روزانه ، بزرگسال و داوطلب آزاد در سطوح مدرسه ، منطقه و استان
آدرس وبگاه http://www.sanad.medu.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت آموزش و پرورش
نام دستگاه مادر وزارت آموزش و پرورش
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قوانین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش - سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش – شیوه نامه های آموزشی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

مدیریت فرآیند آموزشی دانش آموزان را به عهده دارد . ثبت نام ، انتخاب واحد ( درس ) ، ورود نمرات ، شیوه های الکترونیکی جدید آموزشی و ..

1 . مدیریت خدمات دانش آموزی و آموزشی
2 . صدور گواهیهای مورد نیاز مانند کارنامه تحصیلی ، گواهی اشتغال به تحصیل ، فارغ التحصیلی و ..