پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تامین و بهنگام نگاه داشتن چارچوب های آماری و صدور شناسه یکتای کسب و کار
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مرکز آمار ایران
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت
مخاطبین نظام برنامه ریزی کشور، دستگاههای تولید کننده آمار، محققان و مراکز علمی و دانشگاهی، موسسات نظرسنجی و آماری
مدارک لازم تقاضانامه گیرنده خدمت در موارد لزوم
قوانین و مقررات بالادستی قانون مرکز آمار ایران، برنامه ملی آمار
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2170000000000
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)) غیرالکتورونیکی(سایر)

تولید و صدور شناسه یکتای کسب و کار با همکاری سازمانها و مراجع ذینفع و ابلاغ آن و نیز تامین و بهنگام سازی چارچوبهای آماری از طریق اجرا ی سرشماریهای عمومی، بازنگری در فهرست کارگاهها با همکاری اتحادیه های صنفی، سازمانها و مراجع صنفی و حرفه ای

1- برگزاری جلسات کارشناسی با ذینفعان و تولید و ابلاغ شناسه یکتا
2- اجرای سرشماریهای عمومی به منظور تولید چارچوبهای آماری و تهیه فهرستهای چارچوب
3- بهنگام سازی چارچوبهای تولید شده و دسترس پذیر کردن آنها