پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری، آمارگیریهای نمونه ای)
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مرکز آمار ایران
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین نظام برنامه ریزی و مدیریتی کشور، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، مراکز علمی و پژوهشی، عموم مردم
مدارک لازم درخواست رسمی متقاضی خدمت، فرمان رئیس جمهور در مورد سرشماری، تصویب طرح خاص در شورای عالی آمار
قوانین و مقررات بالادستی قانون مرکز آمار ایران، قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه ملی آمار، مصوبات شورای عالی آمار
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه))

اجرای سرشماری و یا آمارگیری نمونه ای با رعایت استانداردهای آماری بین المللی پس از بررسی ضرورت اجرا و برنامه ریزی، طراحی، آماده سازی و گردآوری داده ها، پردازش داده ها و استخراج نتایج، ارزیابی کیفیت نتایج، انتشار، اطلاع رسانی و مستندسازی. همچنین در مواردی که دستگاههای اجرایی قصد اجرای یک طرح آماری داشته باشند با رعایت استانداردهای ابلاغی و نیز نظارت مرکز آمار ایران تمامی مراحل پیش گفته به ترتیب طی می‌شود.

1- بررسی ضرورت اجرا و برنامه ریزی
2- طراحی، آماده سازی و گردآوری داده ها
3- پردازش داده ها، استخراج نتایج، و ارزیابی کیفیت
4- انتشار، اطلاع رسانی و مستندسازی