پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تجمیع اسناد، مدارک داده‌ها و اطلاعات آماری در قالب شبکه ملی آمار
آدرس وبگاه http://www.amar.org.ir
نام دستگاه اجرایی مرکز آمار ایران
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مدیران ارشد، نظام برنامه ریزی کشور، محققان، پیمانکاران و مشاوران، عموم مردم
مدارک لازم تفاهم نامه های مبادله شده بین مرکز آمار و دستگاههای تولید کننده آمار، فلوچارتها و پروتکل های فنی مورد توافق طرفین
قوانین و مقررات بالادستی قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه ملی آمار، مصوبات هیئت وزیران
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی)اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه))

جمع آوری و متمرکز ساختن مجموعه داده‌های آماری رسمی و فراداده‌های آن‌ها از تولیدات مرکز آمار و سایر دستگاههای اجرایی و تجمیع و نهایی سازی آنها برای استقرار در شبکه ملی آمار و اطلاع رسانی آماری به عموم

1- تبادل تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی
2- تدوین و توافق بر روی پروتکلهای فنی و اجرایی
3- جمع آوری داده‌ها و فراداده‌ها از دستگاهها با استفاده از ابزار خودکار الکترونیک در زمانهای تعیین شده
4- تجمیع و نهایی سازی داده ها در پایگاه داده مرکز و سپس اطلاع رسانی آن