پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات پوشش ریسک های اعتباری صادرات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صندوق ضمانت صادرات ایران
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه صادرکنندگانی که دارای کارت بازرگانی می باشند.
مدارک لازم کارت ملی، شناسنامه، کارت بازرگانی، گواهی مالیات بر ارزش افزوده، تصویراساسنامه شرکت، مفاصاحساب مالیاتی، تصویر آگهی ثبت و آخرین تغییرات، تصویر قرارداد فروش یا اعتبار اسنادی و کارت بازرگانی، تصویر اسناد حمل، سوابق صادراتی متقاضی به همراه مشخصات کالای صادراتی
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه صندوق که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک) - (نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)

صدور انواع بیمه نامه های کوتاه مدت و میان و بلند مدت شامل:
بیمه نامه خاص صادرات، بیمه نامه کل گردش صادرات، بیمه نامه پوشش خرید دین اسناد
صادراتی، بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات استادی دیداری، بیمه نامه بلااثر شدن قرارداد صادراتی، ضمانت نامه اعتبار خریدار، بیمه نامه سرمایه گذاری

1-فرایند اعتبارسنجی خارجی
2-فرایند صدور بیمه نامه کوتاه مدت
3-فرایند صدور بیمه نامه میان و بلندمدت
4- فرایند خسارت و بازیافت